Překlady pro spokojenost klientů

provádíme nejen obecných textů, ale také odborných, jako např. právních a uměleckých. Naše specializace je především zaměřena na textů z oboru ekonomie, práva, financí a statistiky.

Překlady jsme schopni vyhotovit i v expresních termínech, kdy korektury textů jsou prováděny rodilými mluvčími. Naše odborné kvality ve vyhotovování dokazuje naše smluvní partnerství s Evropskou komisí.

Vyhotovujeme překlady a provádíme tlumočení

Na vaše přání a zadání vám vyhotovíme překlady Kolín požadovaného textu, ať odborného nebo obyčejného. Korektura je vždy prováděna rodilými mluvčími. Pokud se jedná o tlumočení, toto poskytujeme simultánní nebo konsekutivní.