Pro milovníky koní

Máte doma hotové milovníky koní, kteří by si chtěli o prázdninách užít čas v jejich přítomnosti? Chtěli byste, aby měli možnost se naučit jezdit na koni pořádně, ale také si zkusili veškerou práci, kterou člověk musí obstarat, když takové zvíře vlastní? Potom pro ně bude nejlepší zkušeností náš jezdecký tábor, který probíhá na Blaníku, kde budou děti přímo na farmě. Provozovatelé této farmy mají deset koní, které jsou dětem k dispozici na ježdění, ale také se o ně musí starat. Budou jim umožněny výcviky s instruktory a to vše během dopoledne v kryté jízdárně. V odpoledních hodinách bude na plánu klasický táborový program.

Tábor s výcvikem

Letní dětský tábor 2014 Praha je pro děti skutečně zajímavou zkušeností, kterou je dobré mít předtím, než začnou úpěnlivě prosit, aby mohly mít vlastního koně. Na táboře si vyzkouší, jak se o koně správně starat a poznají, kolik je kolem toho práce. Mají ovšem k dispozici také výcvik na jednu hodinu denně, která je hrazena provozovateli farmy. Aby byl tento tábor kvalitně veden a všem byla dostána potřebná péče, máme omezený počet účastníků, kteří mohou na tábor přijet.