Pusťte spektrum slunečního záření do svého obydlí

Infračervené záření je podstatnou částí záření slunečního. Je to vlastně elektromagnetické záření, jehož vlnové délky jsou delší než viditelné světlo. Na principu infračerveného záření – jeho přeměny na tepelnou energii – funguje infratopení. Tento druh topení je pro člověka nejpřirozenější. Naše společnost PROFIHEATING s.r.o. dokáže na základě tohoto principu vhodnou kombinací infrapanelů vytopit většinu staveb, domů, bytů, technických budov – zkrátka všechna místa, kde je k dispozici elektrická energie.

Zdravé životní prostředí především ve vlastním obydlí

V dnešní době jsou převážně k vytápění používána tělesa, která ohřívají vzduch a následně prostřednictvím cirkulujícího vzduchu okolní prostředí a nás. Při tomto způsobu vytápění jsou tělesa v prostoru domu nebo bytu chladnější než vzduch v místnosti. Vzduch v místnosti cirkuluje, víří prach a na chladných částech obvodových stěn i v rozích se často pára obsažená ve vzduchu sráží a společně s prachem vytvářejí podmínky pro vznik plísní. Tyto problémy vám infratopení při odborném nainstalování, které vám nabízíme, odstraní a zajistí vám ideální a zdravé životní prostředí.