Pusťte spektrum slunečního záření do svého obydlí

710x90-darek-pro-ucitele.jpg

Infračervené záření je podstatnou částí záření slunečního. Je to vlastně elektromagnetické záření, jehož vlnové délky jsou delší než viditelné světlo. Na principu infračerveného záření – jeho přeměny na tepelnou energii – funguje infratopení. Tento druh topení je pro člověka nejpřirozenější. Naše společnost PROFIHEATING s.r.o. dokáže na základě tohoto principu vhodnou kombinací infrapanelů vytopit většinu staveb, domů, bytů, technických budov – zkrátka všechna místa, kde je k dispozici elektrická energie.

Zdravé životní prostředí především ve vlastním obydlí

V dnešní době jsou převážně k vytápění používána tělesa, která ohřívají vzduch a následně prostřednictvím cirkulujícího vzduchu okolní prostředí a nás. Při tomto způsobu vytápění jsou tělesa v prostoru domu nebo bytu chladnější než vzduch v místnosti. Vzduch v místnosti cirkuluje, víří prach a na chladných částech obvodových stěn i v rozích se často pára obsažená ve vzduchu sráží a společně s prachem vytvářejí podmínky pro vznik plísní. Tyto problémy vám infratopení při odborném nainstalování, které vám nabízíme, odstraní a zajistí vám ideální a zdravé životní prostředí.

Pusťte spektrum slunečního záření do svého obydlí
Ohodnoťte příspěvek