Řidičem v šestnácti letech?

Bylo vám patnáct let a už jste vlastnili řidičák na motorku skupiny AM a chcete ale již silnější stroj? Pro vás tu tedy budeskupina A1 nebo A2.

Skupina A1
Do této skupiny jsou zařazeny lehké motocykly s postranním vozíkem nebo i bez něj  o výkonu, který bude nejvýše 11 KW a poměr výkon/hmotnost smí být maximálně 0,1 kW/kg. Zdvihový objem spalovacího motoru nepřevyšuje 125 cm3.
Druhou variantou jsou tříkolová motorová vozidla s výkonem maximálně 15 kW.
Jak už bylo zmíněno, spodní hranicí pro získání této licence je šestnáct let.

Skupina A2
To této skupiny patří motocykly s postranním vozíkem nebo i bez něj, ale jejich výkon je pak do 35 kW. Poměr výkon/hmotnost je 0,2 kW/kg. Tato motorová vozidla nesmí být vytvořena úpravou z motocyklu s více, než dvojnásobným výkonem! U této skupiny je spodní věková hranice stanovena na 18 let.

Skupina A
V této skupině jsou opět motocykly s postranním vozíkem nebo i bez něj a tříkolová motorová vozidla. Výkon může být vyšší než 15 kW a věk pro dosažení na tuto variantu licence je 24 let. Pokud má žadatel licenci typu A2 delší dobu než dva roky, může si o skupinu A požádat již ve dvaceti letech.