Smysl výletů?

Bylo by zajímavé vědět, jaký smysl žáci v dnešní době vidí v pořádání školních výletů a podobných akcí. Jestli jim jde především o nekonání se vlastního vyučování, nebo jestli od výletů skutečně něco očekávají – například dobrodružství, uvolnění, možná i nějaké to poučení. Svou roli v jejich názoru určitě hraje rovněž přítomnost vyučujícího – pedagoga. Žáci či studenti totiž vždy velmi rychle poznají a vycítí, zda tuto akci učitel podstupuje rád nebo ne. A to samozřejmě zpětně ovlivní i jejich vlastní prožívání.

Nabízíme pomoc

Je samozřejmé, že školní výlety s menšími dětmi probíhají mnohem spontánněji, než například se studenty střední školy. Vždy je proto třeba připravit adekvátní program odpovídající dané věkové kategorii. S tím si určitě každý schopný pedagog promptně poradí. V každém případě ho to však stojí nemálo času a energie, kterou je třeba do přípravného procesu vložit. Společnost RIKITAN vám proto, vážení pedagogové, nabízí možnost zúčastnit se výletu s předem připraveným programem, kde se i vy můžete na chvíli stát dětmi nebo studenty. Podrobnosti najdete na našich internetových stránkách.