CRM systém v online prostředí

Nákup nového vybavení vyžaduje vysoké investice, které jsou pro menší firmy problémem a mohou ohrozit jejich rozpočet. CRM systémy jsou však i pro ně potřebné a musí tak hledat jiný způsob, jak pro sebe potřebný software zajistit. Megaplán tento způsob nabízí a to díky online prostředí, které je dostupné na každém počítači. Bez vysoké počáteční […]